Het Danskwartier Den Haag

Inschrijven bij Het Danskwartier Den Haag

Vul onderstaand formulier in om je in te schrijven bij Het Danskwartier Den Haag. Wil je graag hulp? Wij helpen je graag, neem contact op per telefoon of e-mail!
Complete the form below to register at Het Danskwartier Den Haag. Would you like help? We like to help you, contact us by telephone or e-mail!

Ben je al lid bij Het Danskwartier Den Haag? Log dan eerst in!
Already a member?? Log in first!

1: Jouw geboortedatum / Your date of birth

Selecteer hieronder je geboortedatum, zodat we je passende activiteiten kunnen aanbieden.
Select your date of birth below so that we can offer you suitable activities

Selecteer de geboortedatum, zodat wij passende activiteiten kunnen aanbieden
Select your date of birth below so that we can offer you suitable activities

2: Activiteit(en) selecteren / Select activities

3: Jouw persoonlijke gegevens / Your personal information


Zodat we weten hoe we je mogen aanspreken ...
So that we know how we can address you
Voor de volledigheid
For completeness
Bij minderjarige kinderen, enzovoort, ontvangen wij graag de naam van een contactpersoon, zoals bijvoorbeeld een ouder
Voer je volledige adres in: straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen
Enter your entire address: street, number and any additions
De postcode van jouw adres, zonder spaties
The zipcode of your address, without spaces
Vul de naam van je woonplaats in
Enter your city of residence
Hoe kunnen we contact met je opnemen? Voer je telefoonnummer in zonder spaties of streepjes
How can we contact you? Enter your phone number without spaces or dashes
Zodat we je (ook bij noodgevallen) kunnen bereiken. Voer je telefoonnummer in zonder spaties of streepjes
So that we can reach you (also in emergencies). Enter your phone number without spaces or dashes
Op welk e-mailadres wil je onze berichten ontvangen?
At which e-mail address do you want to receive our messages?

4: Jouw betaalgegevens / Your payment options

Jouw eigen naam, zoals deze op de bankpas gedrukt staat
Your name as printed on your debet card
Jouw volledige IBAN (International Bank Account Number)
De BIC (Bank Identifier Code) van jouw bank, ook wel het SWIFT adres genoemd

5: Inschrijving versturen / Enroll