Inschrijven bij Het Danskwartier Den Haag


Welkom bij Het Danskwartier Den Haag! Je inschrijving is ontvangen en zal zo snel mogelijk verwerkt worden. We hebben hiervan een kopie naar je e-mailadres gestuurd. In de bijlagen vind je alle details van je inschrijving. Controleer deze gegevens goed op juistheid. Mochten er gegevens incorrect vermeld zijn, wil je dit dan aan ons doorgeven?

Zodra je inschrijving verwerkt is ontvang je een hiervan nog een bevestiging per e-mail. Mochten wij nog vragen hebben, dan zullen we contact opnemen op het opgegeven telefoonnummer of e-mailadres.

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Alvast heel veel dansplezier!


Welcome to Het Danskwartier Den Haag! Your registration has been received and will be processed as quickly as possible. We have sent a copy of this to your e-mail address. You will find all the details of your registration in the attachments. Check this information carefully for accuracy. If information is incorrect, do you want to inform us? As soon as your registration has been processed you will receive another confirmation by e-mail. If we have any questions, we will contact you at the specified telephone number or e-mail address.

If you have any questions, please contact us.

Have fun dancing!

Vul onderstaand formulier in om je in te schrijven bij Het Danskwartier Den Haag. Wil je graag hulp? Wij helpen je graag, neem contact op per telefoon of e-mail!
Complete the form below to register at Het Danskwartier Den Haag. Would you like help? We like to help you, contact us by telephone or e-mail!


1
Kies je geboortedatum
Selecteer hieronder je geboortedatum, zodat we passende activiteiten kunnen aanbieden. Let op: vul de geboortedatum in van degene die de lessen komt doen!
* Select your date of birth below so that we can offer suitable activities. Note: enter the date of birth of the person who will be doing the lessons!
Dit is een verplicht veld

2
Kies je activiteit(en)
Kies hieronder alle activiteiten waarvoor je voor het volgende seizoen wilt inschrijven.
* Choose below all activities for which you want to register for the next season.

3
Vul je gegevens in
Vul hieronder je persoonlijke gegevens in. Let op: vul de naam in van degene die de lessen komt volgen! De naam van een ouder, voogd of verzorger kan verderop ingevuld worden als contactpersoon.
* Enter your personal details below. Note: enter the name of the person who will follow the lessons! The name of a parent, guardian or caregiver can be entered below as a contact.

Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld asdasd Voer je volledige adres in: straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen / Enter your entire address: street, number and any additions De postcode van jouw adres, zonder spaties / The zipcode of your address, without spaces Vul de naam van je woonplaats in / Enter your city of residence Hoe kunnen we contact met je opnemen? Voer je telefoonnummer in zonder spaties of streepjes / How can we contact you? Enter your phone number without spaces or dashes Zodat we je (ook bij noodgevallen) kunnen bereiken. Voer je telefoonnummer in zonder spaties of streepjes / So that we can reach you (also in emergencies). Enter your phone number without spaces or dashes Geef een geldig e-mailadres op

4
Kies je betaalwijze
Kies de gewenste betaaloptie. Eventuele kortingen die je ontvangt worden berekend zodra we jouw inschrijving verwerken.
* Choose the desired payment option. Any discounts you receive will be calculated as soon as we process your registration.

5
Verstuur je inschrijving!
asdasd asdasd asdasd
Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld